14 août 2020

Terapia prin arta si maladie Alzheimer, interviu Matei Visniec si Iléna Lescaut

Terapia prin arta si maladia Alzheimer, interviu Matei Visniec si Iléna Lescaut, Radio France International, 2 iulie 2019, în limba româna. Ascultati aici (6 minute 25 […]